استروبوسکوپی و آمپلی‌تود ارتعاش (دامنه نوسان) حنجره

این مولفه به وسعت گردش افقی تارهای صوتی در حین باز و بسته شدن آنها در طی آواسازی اشاره دارد. این مولفه به میزان زیادی تحت تاثیر بلندی آواسازی است. هرچه بلندی صدا بیشتر شود، وسیعتر می‌شود. اندازه مورد انتظار حرکت از خط میانی باید یک سوم عرض بخش قابل مشاهده تارصوتی باشد. حرکت هر تار صوتی، بطور جداگانه سنجیده می‌شود. تفاوتهای حرکت دو تار صوتی به لحاظ تشخیصی، اطلاعات مفیدتری تلقی می‌شود.

.

 

.

.

#استروبوسکوپی

مرکز استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا صادقیه

#حنجره

#تارصوتی

#گرفتگی صدا

#درمان گرفتگی صدا

#گرفتگی_صدا

#درمان_گرفتگی_صدا

#ندول

#پولیپ

#سرطان_حنجره

#سرطان

.

phase closure

این مولفه به آن مقدار نسبی زمان اشاره دارد که تارهای صوتی طی یک چرخه آوایی، باز و بسته هستند. البته باید توجه داشته باشید که تصاویر استروبوسکوپیک، بازنمایی رفتار چرخه به چرخه نیست بلکه ترکیبی از تعدادی چرخه است؛ بنابراین در بحث مشاهدات استروبوسکوپیک، بکار بردن اصطلاح چرخه آوایی کاملا صحیح نیست.

با وجود این، استفاده از این اصطلاح در متون استروبوسکوپیک راحتتر است. در گفتار نجوایی یا بی‌صدا (aphonic) تارهای صوتی بطور غالب در فاز باز شدگی هستند. در حالیکه در پرکاری صوتی، فاز انسداد، غالب است. استاندارد سنجش صدای طبیعی که در شرایط سطح بلندی صدای راحت، تولید شده است، این است که نسبت زمان باز بودن به بسته بودن، یک توزیع همگن باشد.

.

.

#استروبوسکوپی

مرکز استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا صادقیه

#حنجره

#تارصوتی

#گرفتگی صدا

#درمان گرفتگی صدا

#گرفتگی_صدا

#درمان_گرفتگی_صدا

#ندول

#پولیپ

#سرطان_حنجره

#سرطان

.

 

علایم فیزیولوژیکی قابل مشاهده مربوط به مشکلات صدا و حنجره که به کمک استروبوسکوپی بدست می‌آیند. تشخیص این علایم، به دانش و تجربه معاینه کننده بستگی دارد. این علایم عبارتند از:

  • میزان بسته شدن چاکنای
  • انسداد فازی
  • سطح عمودی
  • دامنه نوسان ارتعاش
  • موج مخاطی
  • رفتار ارتعاشی
  • تقارن فاز
  • دوره‌ای بودن (تناوب)

.

.

.

#استروبوسکوپی

مرکز استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا صادقیه

#حنجره

#تارصوتی

#گرفتگی صدا

#درمان گرفتگی صدا

#گرفتگی_صدا

#درمان_گرفتگی_صدا

#ندول

#پولیپ

#سرطان_حنجره

#سرطان

.

استروبوسکوپ فلاشهای سریعی می‌زند که با بسامد (فرکانس) ارتعاش تارهای صوتی (همان چین صوتی) برابر بوده و یا نزدیک به آن است. اگر فرکانس فلاشها با فرکانس ارتعاش تارهای صوتی برابر باشد به نظر می‌رسد که تارهای صوتی بطور ثابت ایستاده‌اند زیرا در فاز ثابتی از چرخه ارتعاشی خودشان تصویربرداری می‌شوند. اما چنانچه فرکانس فلاشها با ارتعاش تارهای صوتی اندکی اختلاف داشته باشد تصویر تارهای صوتی در فازهای مختلفی از چرخه ارتعاشی آنها بدست می‌آید. این حالت موجب می‌شود که حرکت ارتعاشی تارهای صوتی، آهسته‌تر دیده شود و بدین ترتیب امکان مشاهده جزئیات مربوط به ارتعاش آنها را فراهم می‌کند.

 

.

.

#استروبوسکوپی

مرکز استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا صادقیه

#حنجره

#تارصوتی

#گرفتگی صدا

#درمان گرفتگی صدا

#گرفتگی_صدا

#درمان_گرفتگی_صدا

#ندول

#پولیپ

#سرطان_حنجره

#سرطان

.

تشخیص زود هنگام سرطانهای حنجره با کمک استروبوسکوپی امکانپذیر است. استروبوسکوپی در پیگیری بیمارانی که سرطانهای حنجره داشته‌اند فوق‌العاده موثر و مفید است زیرا تغییرات ارتعاشی همراه با کانسر را مدتها پیش از آنکه بتوان با نور ثابت دید، به کمک استروبوسکوپی می‌توان تشخیص داد. اینفیلتراسیون ایجاد شده توسط سلولهای سرطانی موجب می‌شود که رفتار ارتعاشی تارهای صوتی انسان دچار تغییراتی شود. چنانچه فرد در معرض خطر، بموقع جهت انجام استروبوسکوپی مراجعه نماید می‌توان تغییر در رفتار ارتعاشی تارهای صوتی را تشخیص داد و پیش از آنکه سلولهای سرطانی تغییر یافته، زیادتر شده و به نواحی دیگر بدن دست‌اندازی (متاستاز) کنند اقدامات درمانی را آغاز کرد. سالهاست که در اروپا و ژاپن استروبوسکوپی به این منظور به کار می‌رود. در سالهای اخیر در آمریکا نیز استفاده از استروبوسکوپی برای پیگیری بیماران مبتلا به سرطان حنجره افزایش یافته است.

 

.

.

#استروبوسکوپی

مرکز استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا صادقیه

#حنجره

#تارصوتی

#گرفتگی صدا

#درمان گرفتگی صدا

#گرفتگی_صدا

#درمان_گرفتگی_صدا

#ندول

#پولیپ

#سرطان_حنجره

#سرطان

.


Scroll to Top