استروبوسکوپی و حنجره سالم

حنجره سالم چگونه است؟

تارهای صوتی طبیعی و سالم چه وضعیتی دارند؟

حنجره در جلوی گردن قرار دارد و برجستگی جلوی گردن که گاهی به اسم سیب آدم از آن نام برده می‌شود در واقع محل دقیق حنجره است.

حنجره دقیقا در بالای نای و زیر زبان جای گرفته و دروازه ورود به راههای تنفسی پایینی یعنی نای، نایژه، ریه و برونش‌ها می‌باشد.

چین‌های صوتی که به آنها تارهای صوتی هم گفته می‌شود در درون حنجره و درست در ابتدای نای قرار دارند.

تارهای صوتی در هنگام تنفس از همدیگر فاصله گرفته و به اصطلاح باز می‌شوند و در حین صداسازی و بلع به همدیگر نزدیک شده و بسته می‌شوند. در حین بسته بودن، تارهای صوتی می‌توانند در اثر خروج جریان هوای بازدمی به ارتعاش درآمده و تولید صدا کنند.

در زمان سلامتی تارهای صوتی در درون حنجره به شکل زیر دیده می‌شوند:

.

.

#استروبوسکوپی

مرکز استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا صادقیه

#حنجره

#تارصوتی

#گرفتگی صدا

#درمان گرفتگی صدا

#گرفتگی_صدا

#درمان_گرفتگی_صدا

#ندول

#پولیپ

#سرطان_حنجره

#سرطان

.

Scroll to Top