استروبوسکوپی و عوامل مسبب سرطان حنجره

بطور کلی عمده‌ترین عامل که منجر به سرطان حنجره می‌شود، در معرض دخانیات بودن است. پژوهشها نشان داده‌اند که هر چقدر که مصرف سیگار بیشتر باشد ابتلا به سرطان حنجره بیشتر است. سرطان حنجره در افراد غیرسیگاری، بسیار نادر است. سایر عوامل عبارتند از مصرف زیاد الکل بویژه در همراهی با سیگار، مواجهه با تشعشعات رادیواکتیو، آلاینده‌های وابسته به شغل مثل نیکل، گاز خردل، محصولات چوبی و حشره کشها. تأثیر آزبست برای ایجاد سرطانهای حنجره بطور قطع اثبات نشده، با این حال در افراد سیگاری، ریسک ابتلا به سرطان حنجره را افزایش می‌دهد.

.

.

#استروبوسکوپی

مرکز استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا صادقیه

#حنجره

#تارصوتی

#گرفتگی صدا

#درمان گرفتگی صدا

#گرفتگی_صدا

#درمان_گرفتگی_صدا

#ندول

#پولیپ

#سرطان_حنجره

#سرطان

.

Scroll to Top