استروبوسکوپی و درمان سرطان حنجره

چنانچه فرد بموقع برای استروبوسکوپی مراجعه کند و ضایعات سرطانی کوچک بموقع تشخیص داده شوند می‌توان گفت که سرطان حنجره بالقوه قابل درمان است و تا ۶۷ درصد طی پنج سال بهبودی اتفاق می‌افتد. بطور کلی، پیش آگهی سرطانهای کوچک تارهای صوتی، خوب است و فرقی نمی‌کند که روش درمان، رادیوتراپی باشد یا جراحی. البته با اینکه به نظر می‌رسد که رادیوتراپی نسبت به جراحی، گزینه بهتری است، اما رادیوتراپی، بعدها تغییراتی بر روی تارهای صوتی ایجاد می‌کند که عبارتند از:

گرفتگی صدای شدید

صدای خشک (xerophonia)

بد کارکردی صوتی

.

.

#استروبوسکوپی

مرکز استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا صادقیه

#حنجره

#تارصوتی

#گرفتگی صدا

#درمان گرفتگی صدا

#گرفتگی_صدا

#درمان_گرفتگی_صدا

#ندول

#پولیپ

#سرطان_حنجره

#سرطان

.

Scroll to Top