استروبوسکوپی انسداد چاکنایی چیست؟

انسداد چاکنایی یا glottal closure به نحوه بسته شدن تارهای صوتی گفته می‌شود.

وسعت و آرایش فضایی (یعنی شکل) انسداد چاکنایی را بر اساس تصاویر استروبوسکوپی می‌توان توصیف کرد. اصطلاحاتی که معمولا برای توضیح و توصیف وضعیت انسداد چاکنایی بکار می‌روند عبارتند از:

انسداد کامل

شکاف خلفی

شکاف قدامی

کمانی شدگی

شکل ساعت شنی

انسداد نامنظم

انسداد ناقص

.

.

#استروبوسکوپی

مرکز استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا صادقیه

#حنجره

#تارصوتی

#گرفتگی صدا

#درمان گرفتگی صدا

#گرفتگی_صدا

#درمان_گرفتگی_صدا

#ندول

#پولیپ

#سرطان_حنجره

#سرطان

.

Scroll to Top