استروبوسکوپی کیست تار صوتی

کیست تارهای صوتی، معمولا کیسه پر از مایع است که لایه‌ای از بافت سطحی تار صوتی روی آن را پوشانده است. اغلب یک کیست در قسمت میانی یکی از تارهای صوتی ایجاد می‌شود. اما تار صوتی مقابل به دلیل ضربه برخورد با کیست، دچار التهاب واکنشی می‌شود. بدون استروبوسکوپی معمولا با ندول اشتباه می‌شوند. کیست تار صوتی اغلب مواقع با خونریزی همراه است.

.

.

#استروبوسکوپی

مرکز استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا صادقیه

#حنجره

#تارصوتی

#گرفتگی صدا

#درمان گرفتگی صدا

#گرفتگی_صدا

#درمان_گرفتگی_صدا

#ندول

#پولیپ

#سرطان_حنجره

#سرطان

.

Scroll to Top