کلینیک گفتاردرمانی و استروبوسکوپی بیمارستان ابن سینا

کلینیک گفتاردرمانی بیمارستان ابن سینا، با توجه ویژه به نیازهای مراجعان گفتاردرمانی از جمله لکنت کودکان، لکنت بزرگسالان، و مشکلات صدا و حنجره، و سایر مراجعان، و با تجهیز به دستگاهها و امکانات جدید و بروز کردن آنها در خدمت مراجعین محترم و خانواده‌های آنها می‌باشد. خدماتی که در این کلینیک گفتاردرمانی ارائه می‌شوند عبارتند از:

  • استروبوسکوپی حنجره برای معاینه و بررسی مشکلات و یا بیماریهای حنجره
  • ارزیابی و درمان مشکلات مربوط به صدا در معلمین، خوانندگان، و مداحان، و…
  • ارزیابی و درمان لکنت در کودکان
  • ارزیابی و درمان لکنت در بزرگسالان
  • ارزیابی و درمان مشکلات مربوط به بلع دهانی حلقی ارزیابی و درمان مشکلات مربوط به تلفظ صداها در کودکان

برای مطالعه مطالب درباره گفتاردرمانی و مسائل مرتبط به آن، به پایگاه دانش گفتاردرمانی مراجعه کنید

برای نوبت دهی و هماهنگی به بخش نوبت دهی مراجعه فرمایید:

صفحه نوبت دهی کلینیک گفتاردرمانی بیمارستان ابن سینا