نوبت دهی و هماهنگی

برای نوبت دهی با شماره زیر تماس بگیرید

09120933315

آدرس:

فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت ا… کاشانی، ساختمان درمانگاه بیمارستان ابن سینا، ساختمان جنوبی، طبقه سوم