بهبودی خودبخودی. آیا لکنت خودش خوب می‌شود؟

حتما تا بحال پیش آمده که راجع به چیزی در مورد فرزندتان با پزشک اطفال یا کسی صحبت کرده باشید. و شاید گاهی این جواب را شنیدید که چیز مهمی نیست. یا گفته شده که شما زیاد حساسیت نشان می‌دهید. یا شاید حتی جوابشان این بوده که بچه خود من هم همین شرایط را داشت …
ادامه ی نوشته بهبودی خودبخودی. آیا لکنت خودش خوب می‌شود؟