نگرش در لکنت چیست و چه تأثیری در درمان لکنت دارد؟

نگرش در لکنت

نگرش فرد به لکنت و ارتباط، تأثیر بسزایی در بهبودی و درمان کسی که لکنت می‌کند دارد. این موضوع هم در کودکان و هم در بزرگسالان صحت دارد. شاید نیازی به ارائه دلیل نباشد ولی اگر علاقمند باشید می‌توانید به نتایج چند پژوهش و نظرسنجی توجه کنید.

از نظر کسانی که لکنت آنها بهبود یافته بود، تغییر خود، شایعترین دلیل بهبودی بود. این افراد معمولاً بیش از یک دلیل ذکر می‌کنند و اغلب این دلایل با یکدیگر اتفاق می‌افتد. بعضی از مواردی که این افراد ذکر کرده‌اند عبارتند از: نگرشهای جدیدی نسبت به موقعیتهای گفتاری اتخاذ کرده بودم؛ من کاملا قبول کردم لکنت می‌کنم و سعی نکردم تظاهر کنم که اینطور نیست؛ خودم را پذیرفتم و آگاهی من از تواناییها و محدودیتهای خودم بیشتر شد.

بررسیهای بسیاری در این زمینه انجام شده و همگی در اهمیت نگرش در درمان لکنت اتفاق نظر دارند. بدین ترتیب بهتر است ابتدا با خود نگرش آشنا شویم.

.

نگرش در لکنت چیست؟

نگرش به مجموعه‌ای از هیجانها، باورها و رفتارها نسبت به یک شی، شخص، مسأله، موضوع، یا واقعه خاص، اطلاق می‌شود. نگرشها غالباً نتیجه تجربه یا تربیت هستند و می‌توانند تأثیر زیادی بر رفتار بگذارند. گرچه نگرشها پایدار هستند، اما می‌توانند تغییر کنند. نگرش دارای سه ویژگی است: نخست آنکه معطوف به یک شیء، شخص، رویداد یا موقعیت است. دوم آنکه نگرش معمولا ارزشیابانه است و سوم آنکه دارای ثبات و دوام قابل توجهی است.

.

عوامل موثر در شکل گیری نگرشها

عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند بر چگونگی و چرایی شکل گیری نگرش تأثیر بگذارند. در اینجا نگاه دقیق‌تری به نحوه شکل گیری نگرش می‌کنیم.

.

تجربه

گاهی نگرشها مستقیماً در نتیجه تجربه شکل می‌گیرند. ممکن است به دلیل تجربه مستقیم شخصی پدیدار شوند، یا ممکن است در اثر مشاهده حاصل شوند.

 عوامل اجتماعی

نقشهای اجتماعی و هنجارهای اجتماعی می‌توانند تأثیر زیادی در نگرشها داشته باشند. نقشهای اجتماعی به چگونگی رفتار مردم در یک نقش یا زمینه خاص مربوط می‌شود. هنجارهای اجتماعی شامل قوانین جامعه، برای رفتارهایی که مناسب می‌داند، هستند.

یادگیری

نگرشها را می‌توان به روشهای مختلفی آموخت. در نظر بگیرید که چگونه تبلیغ کنندگان از شرطی سازی کلاسیک برای تاثیرگذاری در نگرش شما نسبت به یک محصول خاص استفاده می‌کنند. در یک تبلیغ تلویزیونی، افراد جوان و زیبایی را می‌بینید که در حالیکه از یک نوشیدنی ورزشی لذت می‌برند، در یک ساحل گرمسیری سرگرم می‌شوند. این تصویر جذاب باعث می‌شود که ارتباط مثبتی با این نوشیدنی خاص برقرار کنید.

شرطی سازی عامل یا کنشگر

شرطی سازی کنشگر نیز می‌تواند در ایجاد نگرش موثر باشد. در این حالت فرد خودش وارد عمل می‌شود و در نتیجه پاداش یا تنبیهی که دریافت می‌کند موجب شکل گیری نگرش در او می‌شود. بر این اساس نگرش جدید در صورتی می‌تواند جای نگرش قبلی را بگیرد که تقویت کننده‌تر از آن باشد.

مشاهده

مردم با مشاهده افراد اطراف خود، نگرشها را می‌آموزند. وقتی شخصی که او را تحسین می‌کنید بسیار از یک نگرش خاص حمایت می‌کند، به احتمال زیاد همان اعتقادات را پیدا می‌کنید. بعنوان مثال، کودکان زمان زیادی را صرف مشاهده نگرش والدین خود می‌کنند و معمولاً شروع به نمایش دیدگاههای مشابه می‌کنند

.

در مطالب بعدی درباره نگرش و تغییر نگرش موارد بیشتری را ارائه خواهم کرد.