عکس حنجره که دچار ندول شده است

عکس حنجره و تارهای صوتی سالم را در زیر می‌بینیم. اگر به رنگها دقت کنیم متوجه رنگ سفید و لبه صاف تارهای صوتی می‌شویم.

حنجره سالم

.

در تصویر زیر ندول روی تارهای صوتی قابل مشاهده است

.

و عکس حنجره بعدی، تار صوتی پس از جراحی است که التهاب دارد. در مقایسه با تصویر اول، وضعیت غیرطبیعی آن مشخص است

صدای انسان، در اثر ارتعاش تارهاي صوتي توليد مي‌شود. تارهاي صوتي يك جفت بافت انعطاف پذير هستند كه در بالاي ناي، كشيده شده‌اند. اين تارهاي صوتي در ميان غضروف تيروييد قرار دارند. اين غضروف ساختار سختي است كه جرمي را در منطقه گردن بوجود مي‌آورد كه تحت عنوان سيب آدم شناخته مي‌شود. تارهاي صوتي همراه با عضلات و غضروفهاي حامي آنها تحت عنوان حنجره شناخته مي‌شوند. 

حنجره از نظر زيست شناختي به صورت دريچه‌اي است كه جهت حمايت جريان هوا و ريه‌ها بوجود مي‌آيد. بنابراين در جايي واقع شده كه جريان هوا و مري از هم جدا مي‌شوند. تارهاي صوتي از هم جدا مي‌شوند تا به عبور جريان هواي تنفسي كمك كنند و طي عمل بلع، بسته مي‌شوند تا جلوي ورود غذا را به ريه‌ها بگيرند.

چین صوتی یا تار صوتی

چین صوتي اصطلاح جديدي است كه بجاي تار صوتي بكار مي‌رود. اين تغيير در كاربرد اصطلاح، به اين دليل به وجود آمده است تا درك بهتري از آناتومي و عملكرد حنجره بدست آيد. چين صوتي نشان دهنده باند يا رشته‌اي است كه در مسير هوا قرار دارد و هنگامي كه منقبض يا منبسط مي‌شود به ارتعاش در مي‌آيد. در واقع تار صوتي بخشي از عضلات حنجره است كه توسط بافت خاصي پوشيده شده و مي‌تواند با سرعت بالا به ارتعاش درآيد. تار صوتي شبيه به لبه كوچكي از بافت است تا چين. فقط قسمت خارجي تار صوتي به ارتعاش در مي‌آيد.

ندول تارهای صوتی، بافت اضافه (گوشت اضافه) است که بر روی لبه تارهای صوتی شکل می‌گیرد. ندول بصورت برجستگی کوچکی روی لبه تار صوتی در عکس حنجره دیده می‌شود. این برجستگی‌ها، خوش خیم بوده و شبیه پینه پوست دست می‌باشند