سرطان چیست و تومور به چه چیزی می‌گویند

سرطان چیست

سرطان چیست؟

سرطان در سلولهای تشکیل دهنده بافتها، ظاهر می‌شود. بافتها اعضای بدن را می‌سازند. بطور طبیعی، سلولها رشد کرده و هنگامیکه بدن به سلولهای جدید نیاز دارد، تقسیم شده و سلول جدید تولید می‌کنند. وقتی سلولها پیر می‌شوند، می‌میرند و سلولهای جدید جای آنها را می‌گیرند.

گاهی این فرآیند منظم، اشتباه پیش می‌رود. سلولهای جدید، زمانیکه بدن به آنها نیاز ندارد تشکیل می‌شوند. و سلولهای پیر وقتی که باید بمیرند، از بین نمی‌روند. این سلولهای اضافه، تشکیل توده‌ای از بافت را می‌دهند که به رشد زائد و یا تومور معروف است. رشد زائد یا اضافه در ناحیه حنجره، گاهی ندول و یا پولیپ می‌باشد. باید دانست که تمام تومورها، سرطانی نیستند.

.

تومورهای خوش‌خیم:

  • تومورهای خوش‌خیم، سرطانی نیستند.
  • آنها معمولاً کشنده نیستند.
  • تومورهای خوش‌خیم را می‌توان برداشت و به ندرت دوباره رشد می‌کنند.
  • سلولهای تومور خوش‌خیم به بافتهای اطراف خود و یا دیگر قسمتهای بدن گسترش نمی‌یابند.

.

تومورهای بدخیم:

  • تومورهای بدخیم، سرطانی هستند.
  • آنها عموماً جدیتر بوده و ممکن است زندگی را تهدید کنند.
  • تومورهای بدخیم را می‌توانند بردارند، اما احتمال دارد که دوباره رشد کنند.
  • سلولهای تومور بدخیم به بافتها و ارگانهای اطراف هجوم می‌برند و به آنها آسیب می‌رسانند. همچنین، سلولهای بدخیم، گاهی از تومور جدا شده و وارد جریان خون و یا دستگاه لنفاوی می‌شوند. با این مسیر، سلولهای بدخیم از تومور اولیه جدا شده و گسترش پیدا می‌کنند. و در سایر اعضای بدن، تومور جدید تولید می‌کند. این نوع گسترش، سرطان را متاستاز میگویند. انواع مختلف سرطان، تمایل به گسترش به قسمتهای مختلف بدن دارند.

از آنجا که تمرکز ما بر بیماریهای مربوط به حنجره است. در قسمت‌های بعدی، درباره سرطان حنجره و افراد در معرض خطر تومور حنجره و… مطالب مفیدی را ارائه خواهیم کرد. همچنین درباره روشهای درمان، عوارض، و شرایط پس از جراحی و مراقبتهای لازم مواردی را به شما تقدیم خواهم کرد.